nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2017

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości w Nowodworze, zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z siedzibą w Nowodworze jako całości w rozumieniu art. 551 k.c., składającego się z praw do nieruchomości położonych na terenie gminy Nowodwór, powiat rycki, województwo lubelskie, dla których urządzone zostały księgi wieczyste o nr  LU1Y/00014736/0, LU1Y/00010519/5, LU1Y/00011255/3, LU1Y/00031773/6, ruchomości i zapasów – za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 352 941,88 zł.

Oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Budowlana 50 lok. 101, 20-469 Lublin w terminie do 09 października 2017r. do godziny 14.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: „OFERTA – PRZEDSIĘBIORSTWO-Gminna Spółdzielnia „SCh”– IX GUp 69/16” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Syndyk zastrzega,  iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym. Z przedmiotem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem, Regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 w dni robocze w godz. od 9.00 – 15.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz informuje, że przedsiębiorstwo upadłego zostało przekazane w dzierżawę, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.

 

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie  informuje, iż została udostępniona strona internetowa www.polskasmakuje.pl i darmowa aplikacja „Polska Smakuje”, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci lokalnych wytwórców żywności. Głównym założeniem aplikacji jest budowanie i rozpowszechnianie rozpoznawalnej marki polskiej, zdrowej żywności oraz platformy komunikacji pomiędzy producentami a konsumentami.

W okresie wakacji planowana jest ogólnopolska akcja promocyjna mająca na celu zachęcać podróżujących do szukania polskich specjalności i tym samym do korzystania z aplikacji.

Hasło „Polska smakuje” będzie promowane wszędzie tam, gdzie będą turyści m.in. na trasie koncertowej Lata z Radiem.

Rejestracja na stronie www.polskasmakuje.pl , korzystanie ze strony i aplikacji są darmowe i w trakcie ich użytkowania nie będą pobierane żadne opłaty.

Do góry