nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2018

   

 

Gmina Nowodwór w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” realizuje zadanie pn. „Utworzenie otwartych stref rekreacji na terenie Gminy Nowodwór”.

                                

 

Gmina Nowodwór realizuje zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grabowie Szlacheckim wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w rozproszonej zabudowie gminy Nowodwór” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii: w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

 

W dobie powszechnego Internetu i mediów społecznościowych, komunikacja pomiędzy szeroko pojętą administracją lokalną a mieszkańcami staje się jednym z kluczowych elementów.

Właśnie dlatego Gmina Nowodwór uruchomiła aplikację mobilną My Local News, która ma na celu umożliwienie administracji lokalnej dotarcie do mieszkańców z istotnymi dla nich informacjami.

             

MY Local News informacje oraz instrukcja instalacji.

                                                                                                                                                                 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI RYCKIEJ”

zaprasza na

I PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ,

POWSTAŃCZEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

       25 listopada 2018 r. od godz. 14:00

Hala sportowa przy Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie, ul. Długa 69.

plakat

Do góry