nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Uczestnikiem projektu może być osoba:

  • powyżej 25 roku życia
  • zamieszkująca na terenie gminy Nowodwór
  • W ramach projektu oferujemy:
  • udział w bezpłatnym w szkoleniu
  • darmowe materiały szkoleniowe
  • rozwój kompetencji cyfrowych
  • nabycie umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z internetu.

Kontakt w sprawie zapisu na szkolenia tel. 81 8661018.

Uwaga! Warunkiem udziału w rekrutacji  jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 23-11-2018 r.

 

Formularz zgłoszenia: zgłoszenie

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku „Utworzenie otwartych stref rekreacji na terenie Gminy Nowodwór” złożonego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Gmina Nowodwór realizuje wyżej wymienione zadanie.

Do góry