nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Wszystkich czasem życzliwości, bliskości i rodzinnego ciepła, a ich wyjątkowa atmosfera trwa w nas jak najdłużej. Niech dźwięki kolęd rozgrzeją nasze serca, a wraz z Dzieciątkiem Jezus na nowo narodzi się w nich radość, wiara, miłość i nadzieja, a także troska o innych ludzi.Niech Nowy Rok przyniesie zdrowie, spokój i radość, a także wiele pomyślnych i niezapomnianych chwil, w których spełnią się najskrytsze marzenia.

                                                                                                                                                                                   Wójt

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowodwór.

Informuję, że w związku z przeprowadzonymi przetargami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty z w/w tytułu. Wzrost stawek spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen w instalacjach unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zwiększonym strumieniem (ilością) poszczególnych frakcji odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/71/2019 Rady Gminy Nowodwór z dnia 29 listopada 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat miesięcznych dla poszczególnych gospodarstw domowych:

  1. dla gospodarstw domowych liczących 1 osobę – 10 zł,
  2. dla gospodarstw domowych liczących 2 osoby – 20 zł,
  3. dla gospodarstw domowych liczących 3 osoby – 29 zł,
  4. dla gospodarstw domowych liczących 4 osoby – 36 zł,
  5. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 43 zł .

Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy termin uiszczania opłaty (bez uprzedniego wezwania) do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty mogą być uiszczane gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na NOWY wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Nowodwór

Nr. : 96 8724 0005 2012 1200 0009 0023

Z poważaniem

 Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2OL4-2O2O Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z siedzibą w Rykach informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Spotkanie inf-konsult 12.12.2019

Władze samorządowe oraz mieszkańcy Gminy Nowodwór 11 listopada 2019 roku uczcili Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez uczestnictwo we mszy Świętej w intencji Ojczyzny, uroczystej akademii w szkole Podstawowej w Nowodworze oraz złożenie wiązanek i wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego pod Pomnikiem upamiętniającym 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości .

 

 

 

 

     

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami Powiatu Ryckiego (obszaru objętego działalnością LGD). Celem spotkania będzie omówienie zgłoszonych uwag i ustalenie ostatecznego zakresu zmian lokalnych kryteriów wyboru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1. 04.10.2019 godz. 15.30 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Uchwałą Nr 23/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 17 września 2019 r. przystąpiono do zmian Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 19 września 2019 r. do dnia 3 października 2019 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do proponowanych zmian, zamieszczonych poniżej.

Uwagi i propozycje wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 3 października 2019 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

FORMULARZ

Proponowane zmiany lokalnych kryteriów wyboru

 

Do góry