nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: Grudzień 2019

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Wszystkich czasem życzliwości, bliskości i rodzinnego ciepła, a ich wyjątkowa atmosfera trwa w nas jak najdłużej. Niech dźwięki kolęd rozgrzeją nasze serca, a wraz z Dzieciątkiem Jezus na nowo narodzi się w nich radość, wiara, miłość i nadzieja, a także troska o innych ludzi.Niech Nowy Rok przyniesie zdrowie, spokój i radość, a także wiele pomyślnych i niezapomnianych chwil, w których spełnią się najskrytsze marzenia.

                                                                                                                                                                                   Wójt

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowodwór.

Informuję, że w związku z przeprowadzonymi przetargami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty z w/w tytułu. Wzrost stawek spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen w instalacjach unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zwiększonym strumieniem (ilością) poszczególnych frakcji odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/71/2019 Rady Gminy Nowodwór z dnia 29 listopada 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat miesięcznych dla poszczególnych gospodarstw domowych:

  1. dla gospodarstw domowych liczących 1 osobę – 10 zł,
  2. dla gospodarstw domowych liczących 2 osoby – 20 zł,
  3. dla gospodarstw domowych liczących 3 osoby – 29 zł,
  4. dla gospodarstw domowych liczących 4 osoby – 36 zł,
  5. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 43 zł .

Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy termin uiszczania opłaty (bez uprzedniego wezwania) do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty mogą być uiszczane gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na NOWY wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Nowodwór

Nr. : 96 8724 0005 2012 1200 0009 0023

Z poważaniem

 Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2OL4-2O2O Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z siedzibą w Rykach informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Spotkanie inf-konsult 12.12.2019

Do góry