nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2019

05 lipca (piątek) 2019 r.

zapraszamy do

Urzędu Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór

w godz. 8.30-11.30

oraz

Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż

w godz. 12.00-15.00

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca 2011 roku. realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw
z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych konsultanci odwiedzają poszczególne miasta i gminy województwa.

                            

Program imprezy:

11:00 Wystawa koni.

13:00 Rozpoczęcie festynu „Powitanie lata 2019”.

14:00 Zespół RELAX.

14:30  Występy zespołów ludowych.

15:00 Pokaz kawaleryjski GRH Borki.

15:30 Występ Zespołów ludowych.

16:00 kapela POŚPIECHY.

17:00 Występy młodzieży ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowodwór.

18:00 Występ zespołu FANTAZJA.

20:00 Występ zespołu NEWS.

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowodwór! Wójt Gminy Nowodwór ogłasza nabór chętnych do udziału  w projekcie z zakresu dofinansowania zakupu oraz montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji udziału wraz  z ankietami i złożenie ich w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6  lub w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2019 roku.

Druki deklaracji oraz ankiet do pobrania na stronie internetowej Gminy Nowodwór oraz w Urzędzie Gminy.

Dla ankiet składanych na montaż instalacji fotowoltaicznych wymagane jest dołączenie kopii rocznych faktur za zużycie energii elektrycznej za rok 2018.        

ankieta-instalacja-fotowoltaiczna

ankieta-instalacja-solarna

deklaracja-udziału-w-projekcie Nowodwór 2019

Do 30 czerwca 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Nowodwór posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do pokoju nr 12 Urzędu Gminy.

Obowiązkowa Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych  Ogł w spr konsultacji społ-maj.19 LSR

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych procedury  Ogł w spr konsultacji społ-maj.19 Procedury

FORMULARZ  AKTUALIZACJI   formularz-aktualizacji- Kopia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych – Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości w ramach którego powstanie platforma internetowa dla biznesu. Projekt polega na bezpłatnym wsparciu Państwa działalności poprzez promocję firmy posiadającej siedzibę na terenie powiatu ryckiego oraz oferowanych towarów i usług a także promocji produktu lokalnego.  

Jest to projekt, który realizuje pomysły przedsiębiorców, zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Jednym z problemów osób działających w sferze rozwoju gospodarczego powiatu jaki został zgłoszony przez przedsiębiorców to niewystarczająca promocja oferowanych towarów i usług. Problem ten dotyczy głównie małych firm i wynika to z braku zasobów ludzkich oraz dość wysokich kosztów.

Jeżeli Państwo zainteresowani są taką formą pomocy, prosimy o złożenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z częścią opisową dotyczącą danych kontaktowych, adresu, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, charakterystykę produktu, usługi oraz inne informacje według Państwa uznania, które powinny znaleźć się w internetowej bazie internetowej. Do zgłoszenia można dołączyć fotografie produktu, firmy.

Do projektu zapraszamy również osoby wytwarzające produkt lokalny, rękodzieło.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie deklaracji oraz:

1) w przypadku przedsiębiorców:  siedziba działalności znajduje się na terenie powiatu ryckiego

2) Osoby wytwarzające produkt lokalny: miejsce zamieszkania –  obszar powiatu ryckiego

3) organizacje pozarządowe – siedziba mieści się na terenie powiatu ryckiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub Regulaminie operacji własnej zamieszczonym na stronie www.lokalnagrupadzialania.pl

W załączeniu Karta zgłoszenia oraz Klauzula zgody.

deklaracja

rodo-klauzule (4)

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 6-24 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Nowodwór przyjmowane są wnioski na bezpłatne usuwanie azbestu. Więcej informacji pod numerem telefonu 818661281 lub w Urzędzie Gminy Nowodwór pokój nr 6.

WAŻNE:

Informujemy, że z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej UMWL, zaktualizowano Zgłoszenie lokalizacji. Zmianie podlega osoba akceptująca dokument. Właściwy dokument znajduje się w załączeniu oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl  

Do góry