nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: Styczeń 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 20 stycznia 2020 r.   godz.  8.00   do dnia   7 lutego 2020 r.  godz.  15.00

Treść ogłoszenia poniżej:

ogł 4.20 infr turyst 3.2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2     

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

 3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne i kulturalne

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 20 stycznia 2020 r.   godz.  8.00   do dnia   7 lutego 2020 r.  godz.  15.00

Treść ogłoszenia poniżej:

ogł 3.20 infr rekr kult 3.1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Legionów 16 w Lubartowie.

Na spotkaniu przedstawione zostaną cele programu, preferowane przedsięwzięcia zawarte
w lokalnej strategii rozwoju, katalog beneficjentów, warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagania jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność oraz tryb składania tych wniosków.

Po spotkaniu udzielane będzie indywidualne doradztwo (punktowane przy ocenie wniosków).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności na spotkaniu, tel. 533 363 332.

Szczegóły na stronach Stowarzyszenia

https://lgr-lubelskie.pl/zapraszamy-na-spotkanie-informacyjne/

https://lgr-lubelskie.pl/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-3/

Do góry