nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: Marzec 2020

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 690 000 zł,  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  przedstawia propozycje  zmian jakie zostały wprowadzone  w  Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Konsultacje społeczne trwały w okresie od 12 lutego 2020 r. do dnia 26 lutego 2020 r.
Wnioski wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian przedstawionych w LSR   można składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. elektronicznie na adres lgdryki@gmail.com.
Po upływie tego terminu zostanie podjęta uchwała w trybie obiegowym.
Wąsowska Anna
Prezes Zarządu

LSR aktualizacja-tekst jednolity-ostat marzec 2020

w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Nowodwór i jednostek organizacyjnych Gminy Nowodwór.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wzmocnienia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)  z dniem 16 marca (poniedziałek) od godz. 08:00 do odwołania wprowadzam następujące zmiany w pracy Urzędu Gminy Nowodwór i jednostek organizacyjnych Gminy Nowodwór tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowodworze, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowodworze, Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowodworze:

 1. Działalność Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych zostaje ograniczona wyłącznie do przyjmowania korespondencji. Jednocześnie proszę o dostarczanie wniosków i korespondencji (jeżeli jest to możliwe) za pomocą poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP. W sprawach urzędowych proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

 2. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego zostaje ograniczona wyłącznie do sporządzenia i wydawania aktów zgonów. Pozostałe sprawy należy załatwić w sposób opisany w punkcie 1.

 3. Uiszczanie podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych zaleca się wykonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że w przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat (np. w przypadku braku możliwości zapłaty przez bankowość elektroniczną) będzie możliwość złożenia przez podatnika  stosownego wniosku o udzielenie ulgi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.  

 

                                                                           Wójt Gminy Nowodwór

                                                                          /-/ Ryszard Piotrowski

 

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego przypadków koronawirusa  COVID-19 zwracamy się z prośbą o załatwianie wszystkich spraw, które są możliwe do załatwienia, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Prosimy w miarę możliwości o unikanie kontaktów bezpośrednich z pracownikami.

                                        Wójt Gminy Nowodwór

                                      /-/ Ryszard Piotrowski

Kontakt:

e-mail: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu

telefony:

sekretariat – 818661018

podatki  – 818661003

odbiór odpadów, woda, ścieki – 818661028

Ośrodek Pomocy Społecznej   – 818661001

USC – 818661024

 

INFORMACJA
Jeśli wróciłeś/wróciłaś z terenu gdzie występuje koronawirus COVID-19

Chroń swoją rodzinę i innych.

Bądź odpowiedzialny!

 niezwłocznie!!!

skontaktuj się telefonicznie z:

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rykach
  81/ 865 16 37

 2. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rykach
  Alarmowy po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy
  693 977 570

 3. Całodobowa Infolinia 7 dni w tygodniu 800 190 590

Informacja 

Do góry