A A A
ns1
ns2
ns3
ns4
data: 19.02.2019
imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Galeria Testowa

Aktualności

Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 21.12.2015 r. o godzinie 1515
print
dodano: 2015-12-09

         

Na podstawie §17 ust. 2 i ust. 8 Statutu Stowarzyszenia (tekst jednolity z dnia 5.11.2015 r.) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 21.12.2015 r. o godzinie 1515 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (I termin), II termin godzina 1530.  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia. W wersji elektronicznej zostaną przekazane pocztą email na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich oraz na stronie internetowej WWW.lokalnagrupadzialania.pl .  

czytaj więcej...
Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 28.12.2015 r. o godzinie 1515
print
dodano: 2015-12-09

         

Na podstawie §17 ust. 2 i ust. 8 Statutu Stowarzyszenia (tekst jednolity z dnia 5.11.2015 r.) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 28.12.2015 r. o godzinie 1515 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (I termin), II termin godzina 1530.  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia. W wersji elektronicznej zostaną przekazane pocztą email na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich oraz na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.  

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne – grupa dyskusyjna
print
dodano: 2015-12-09

         

21 października  w sali konferencyjnej starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy obszaru LGD. Zaproszenie na spotkanie zostało podane do publicznej wiadomości.

Celem spotkania było omówienie następujących zagadnień:

·         określenie budżetu LSR

Wnioski z dyskusji: Przeznaczenie kwoty min 400 tys. Na projekty grantowe z uwagi na to, że organizacje pozarządowe będą chciały realizować małe projekty np. publikacje, projekty aktywizujące społeczność lokalną

·         oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji wg których Rada Stowarzyszenia będzie oceniać wnioski i wybierać do realizacji w latach 2016-2022,

Wnioski z dyskusji: Ze względu na wysokie bezrobocie proponuje się premiować projekty, które zapewniają powstanie nowych miejsc racy, projekty innowacyjne.

·         ustalenie limitu środków finansowych na poszczególne działania określone w LSR,

Wnioski: 3,5 mln zł – rozwój przedsiębiorczości, 400 tys. Zł projekt grantowe, 3,1 mln. Zł na projekty pozagrantowe.

·         omówienie projektów współpracy.

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne grupa fokusowa
print
dodano: 2015-12-09

         

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   w dniu 21 października 2015 r.  o godz. 15.30  w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przeprowadziło konsultacje społeczne.

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne – grupa dyskusyjna
print
dodano: 2015-12-09

         

21 października  w sali konferencyjnej starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy obszaru LGD. Zaproszenie na spotkanie zostało podane do publicznej wiadomości.

czytaj więcej...
Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 21.12.2015 r.
print
dodano: 2015-12-09

         

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 21.12.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne podczas Walnego Zebrania Członków LGD.

czytaj więcej...
Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 14.12.2015 r.
print
dodano: 2015-12-09

         

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 14.12.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne grupy dyskusyjnej.

Konsultacje odbędą się w dniu 14.12.2015 r. o godz. 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

czytaj więcej...
Spotkanie grupy fokusowej składającej się z władz samorządowych.
print
dodano: 2015-12-09

         

Celem spotkania było omówienie następujących zagadnień:

·         określenie budżetu LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji wg których Rada Stowarzyszenia będzie oceniać wnioski i wybierać do realizacji w latach 2016-2022,

·         ustalenie limitu środków finansowych na poszczególne działania określone w LSR,

·         omówienie projektów współpracy.

 

czytaj więcej...