A A A
ns1
ns2
ns3
ns4
data: 19.02.2019
imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Galeria Testowa

Aktualności

Spotkanie grupy roboczej w dniu 16.11.2015 r.
print
dodano: 2015-12-01

           

W dniu 16.11.2015 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z Członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.        Podczas spotkania grupy roboczej przeprowadzono dyskusję nad określeniem celów LSR.

W wyniku dyskusji ustalono realizację 2 celów ogólnych. Jeden związany z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze działania LGD. Drugi cel związany z aktywizacją społeczności lokalnej, rozwojem turystyki, rekreacji oraz infrastruktury niekomercyjnej, promocją obszaru.

czytaj więcej...
Spotkanie grupy dyskusyjnej w dniu 23.11.2015 r.
print
dodano: 2015-12-01

W dniu 23.11.2015 r. odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej składającej się z Członków Rady LGD, Członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD.  W spotkaniu udział  wzięli również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania grupa robocza przedstawiła wyniki dyskusji ze spotkań konsultacyjnych. Przedstawiono, a następnie dyskutowano nad określeniem celów LSR.

czytaj więcej...
Wyniki spotkania konultacyjnego z dnia 9 września 2015 roku.
print
dodano: 2015-12-01

           

W dniu 9 września 2015 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowodworze odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem była analiza SWOT obszaru, określenie celów do realizacji do roku 2020. Zebrani zostali poinformowani o założeniach inicjatywy LEADER. Przekazano informację dotyczącą harmonogramu prac nad budowaniem strategii.

Ustalenia konsultacji społecznych mogą być uzupełniane osobiście, pisemnie lub drogą email w siedzibie Stowarzyszenia LGD w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki  lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowodworze.

Kontakt telefoniczny i email LGD

Tel/fax   81 8652095, lgdryki@gmail.com

www.lokalnagrupadzialania.pl

czytaj więcej...
Spacer badawczy - informacje z konsultacji.
print
dodano: 2015-11-17

         

W dniu 9 listopada 2015 r.  z inicjatywy naszego Stowarzyszenia przeprowadzone zostały konsultacje społeczne na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Przeprowadzono przegląd zasobów (Baza noclegowa, baza gastronomiczna, oferowane usługi dla turystów przez właścicieli obiektów, miejsca do wodowania kajaków, miejsca wypoczynku) obsługujących ruch turystyczny w Pradolinie Wieprza  i miejsc, które mogłyby być przeznaczone do  zagospodarowania na cele turystyczne.

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne - Spotkania fokusowe
print
dodano: 2015-11-17

       

W dniu 12 października 2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” przeprowadziła spotkania fokusowe dotyczące rynku pracy. Do dyskusji zostali zaproszeni przedsiębiorcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, Wójtowie i Burmistrzowie. Drugie spotkanie dotyczyło aktywizacji społeczności lokalnej. W dyskusji tej udział wzięły organizacje pozarządowe, które najaktywniej działają na rzecz środowiska lokalnego.

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne - Walne Zebranie Członków
print
dodano: 2015-11-17

       

W dniu 5 listopada 2015 r. podczas Walnego Zebrania Członków w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” przeprowadziła konsultacje społeczne. Walne Zebranie Członków ma charakter otwarty. Termin i miejsce konsultacji społecznych zawarty był w  porządku obrad.

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne - Word Cafe
print
dodano: 2015-11-17

                     

W dniu  12 listopada 2015 r. w lokalu K2 Centrum Rozrywki w Rykach przy ul.  Kochanowskiego 27 grupa dyskusyjna przeprowadziła dyskusję dotyczącą takich elementów strategii jak:

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne - Walne Zebranie Członków
print
dodano: 2015-11-16

W dniu 5 listopada 2015 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach, przeprowadzone zostały otwarte konsultacje społeczne. Termin i miejsce konsultacji społecznych zawarty był w  porządku obrad. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

czytaj więcej...