Aktualizacja LSR w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki finansowe na rozwój obszaru powiatu ryckiego.

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 690 000 zł,  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  przedstawia propozycje  zmian jakie zostały wprowadzone  w  Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Konsultacje społeczne trwały w okresie od 12 lutego 2020 r. do dnia 26 lutego 2020 r.
Wnioski wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian przedstawionych w LSR   można składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. elektronicznie na adres lgdryki@gmail.com.
Po upływie tego terminu zostanie podjęta uchwała w trybie obiegowym.
Wąsowska Anna
Prezes Zarządu

LSR aktualizacja-tekst jednolity-ostat marzec 2020