Bezpłatnie usuwamy azbest.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 6-24 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Nowodwór przyjmowane są wnioski na bezpłatne usuwanie azbestu. Więcej informacji pod numerem telefonu 818661281 lub w Urzędzie Gminy Nowodwór pokój nr 6.

WAŻNE:

Informujemy, że z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej UMWL, zaktualizowano Zgłoszenie lokalizacji. Zmianie podlega osoba akceptująca dokument. Właściwy dokument znajduje się w załączeniu oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl