Ewaluacja mid-term Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Cel ewaluacji: ocena stanu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD za okres 18.05.2016 r. do dnia 31.12.2018 r. Zatwierdzona Uchwałą Nr 34/2019 z dnia 9.12.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ewaluacja grudzień 2019