Informacja o możliwości zgłaszania uwag i wniosków

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i wniosków zmian w związku z przystąpieniem do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu do dnia 5 grudnia osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres: lgdryki@gmail.com Więcej informacji na stronie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” pod adresem http://www.lokalnagrupadzialania.pl  

formularz aktualizacji LSR