Informacja o spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym.

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2OL4-2O2O Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z siedzibą w Rykach informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Spotkanie inf-konsult 12.12.2019