Komunikat w sprawie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w w Nowodworze w powiecie ryckim.

Komunikat