Komunikat w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Grabowie Szlacheckim.

Komunikat Grabów