KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NOWODWÓR Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU

w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Nowodwór i jednostek organizacyjnych Gminy Nowodwór.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wzmocnienia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)  z dniem 16 marca (poniedziałek) od godz. 08:00 do odwołania wprowadzam następujące zmiany w pracy Urzędu Gminy Nowodwór i jednostek organizacyjnych Gminy Nowodwór tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowodworze, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowodworze, Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowodworze:

  1. Działalność Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych zostaje ograniczona wyłącznie do przyjmowania korespondencji. Jednocześnie proszę o dostarczanie wniosków i korespondencji (jeżeli jest to możliwe) za pomocą poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP. W sprawach urzędowych proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

  2. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego zostaje ograniczona wyłącznie do sporządzenia i wydawania aktów zgonów. Pozostałe sprawy należy załatwić w sposób opisany w punkcie 1.

  3. Uiszczanie podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych zaleca się wykonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że w przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat (np. w przypadku braku możliwości zapłaty przez bankowość elektroniczną) będzie możliwość złożenia przez podatnika  stosownego wniosku o udzielenie ulgi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.  

 

                                                                           Wójt Gminy Nowodwór

                                                                          /-/ Ryszard Piotrowski