Nabór wniosków – utworzenie nowej firmy oraz funkcjonowanie istniejącej.

                           Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI RYCKIEJ” ogłosiła dwa konkursy na działania związane z utworzeniem nowej firmy i funkcjonowaniem istniejących: http://www.lokalnagrupadzialania.pl/tematy/nabory-wnioskow/ogloszenia/

1-20 rozw dzial2 (1)

2-20 podejm dzial (2)