OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Do 30 czerwca 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Nowodwór posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do pokoju nr 12 Urzędu Gminy.

Obowiązkowa Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków