nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Z okazji Dnia Kobiet Wszystkim Paniom

szczególnie z terenu Gminy Nowodwór

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości.

Niech radość i uśmiech towarzyszą Wam każdego dnia,

a uczucia miłości i przyjaźni dają poczucie spełnienia i satysfakcji

                          zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.                               

                                                                                                                                                                          

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w ramach operacji  własnej realizować będzie działania:

  • Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
  • Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
  • Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
  • Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Realizacja operacji własnej-

Deklaracja uczestnictwa

Realizacja operacji własnej

 

Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w ramach operacji  własnej realizować będzie działania:

  • Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
  • Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
  • Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
  • Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 

Do realizacji powyższych zadań zapraszamy chętnych przedsiębiorców oraz mieszkańców z obszaru gmin: miejskiej Dęblin, miejsko-wiejskiej Ryki, wiejskich Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór do udziału w bezpłatnych działaniach w zakresie operacji własnej.

Więcej informacji uzyskać można w Biurze Stowarzyszenia w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub pod Nr Tel. 818652095.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w realizacji zadań podanych powyżej zachęcamy do wypełnienia ankiety. Pierwszeństwo w naborze do projektu będą miały osoby z grupy defaworyzowane tj. osoby w wieku 50+ oraz 60+ a także osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach jako absolwent bez doświadczenia, młoda matka, osoby między 18 a 26 rokiem życia, osoby w wieku 50+.

Deklaracja uczestnictwa do pobrania poniżej. Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2018 r. w siedzibie Biura LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8.

Załącznikiem do deklaracji powinien być dokument potwierdzający spełnienie kryterium miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie  przynależności do jednej z grup defaworyzowanych.

 

Deklaracja uczestnictwa projekt własny (1)

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 12 grudnia i 15 grudnia 2017 r.  odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.Spotk inf-konsult

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i wniosków zmian w związku z przystąpieniem do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu do dnia 5 grudnia osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres: lgdryki@gmail.com Więcej informacji na stronie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” pod adresem http://www.lokalnagrupadzialania.pl  

formularz aktualizacji LSR

Do góry