PODZIĘKOWANIA ZA KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Powiększ obraz

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” bardzo dziękuje wszystkim, którzy      przyczynili się do powstania dokumentu strategicznego jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez       Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Gmin Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca Ułęż.

 

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego obszaru, członkom LGD, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, Radom Sołeckim    za poświęcony nam czas poprzez uczestnictwo w konsultacjach. Wszelkie Państwa pomysły, spostrzeżenia dotyczące mocnych i słabych stron naszego obszaru były dla nas niezwykle istotne i zostały wykorzystane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.   Dziękujemy pracownikom Urzędów Gmin za pomoc w organizacji spotkań oraz w prowadzeniu Skrzynek Konsultacyjnych dla mieszkańców.

W dniu 31.12.2015 r. Zarząd LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” złożył wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za udział w pracach nad jej tworzeniem.