PROMOCJA PROJEKTU „INSTALACJE SOLARNE ORAZ PIECE NA PELET SPOSOBEM NA PRODUKCJĘ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWODWÓR”

 

        

   Gmina Nowodwór przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Instalacje solarne oraz piece na pelet sposobem na produkcję energii dla mieszkańców Gminy Nowodwór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Całkowita wartość projektu: 4 056 756,15 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 963 452,89 zł          

]