Spotkania informacyjno – konsultacyjne w LGD Ryki.

Uprzejmie informujemy, że 12 grudnia i 15 grudnia 2017 r.  odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.Spotk inf-konsult