Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 – Projekty grantowe, które odbędzie się 11 stycznia 2018 r.

Informacja spotk. inf-konsult