Utworzenie otwartych stref rekreacji na terenie Gminy Nowodwór.

   

 

Gmina Nowodwór w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” realizuje zadanie pn. „Utworzenie otwartych stref rekreacji na terenie Gminy Nowodwór”.