Zaproszenie mieszkańców do konsultacji społecznych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: miejsko-wiejskiej Ryki, miejskiej Dęblin, wiejskich Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór.Zaproszenie mieszkańców do konsultacji społecznych 

Formularz aktualizacji LSR. formularz aktualizacji LSR (1)