Zgłaszanie uwag i wniosków zmian w związku z przystąpieniem do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych  Ogł w spr konsultacji społ-maj.19 LSR

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych procedury  Ogł w spr konsultacji społ-maj.19 Procedury

FORMULARZ  AKTUALIZACJI   formularz-aktualizacji- Kopia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych – Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR