– Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje iż ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Walne Zebranie Członków zarządzone na dzień 13.11.2020 r. zostaje odwołane.

Zgodnie z zapisem § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z …

Czytaj więcej OGŁOSZENIE w sprawie odwołania Walnego Zebrania Członków zarządzonego na dzień 13.11.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje iż ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i  wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami, nakazami i zakazami spotkanie informacyjno- szkoleniowe zaplanowane na dzień 6.11.2020 r.  zostaje odwołane.

Zgodnie z zapisem § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 października 2020 r. w sprawie …

Czytaj więcej OGŁOSZENIE w sprawie odwołania spotkania informacyjno-szkoleniowego w zakresie wdrażania LSR

Ogłasza nabór

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne

ogł-7.20-infr-turyst-3.23.2

Czytaj więcej OGŁOSZENIE nr 7/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ogłasza nabór

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

 

3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne i kulturalneogł-6.20-infr-rekr-kult-3.1

Czytaj więcej OGŁOSZENIE nr 6/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Wróć go góry