nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2020

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nowodwór.

Uprzejmie informujemy, że Gmina ani żadna firma w naszym imieniu nie organizuje spotkań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych.  Zdarza się niekiedy tak, że różne  firmy organizują spotkania nie podając nawet swojej nazwy i sugerują tym samym, że działają z upoważnienia Gminy – jest to absolutna nieprawda!

W celu zdobycia klientów na ulotkach i w materiałach reklamowych podają nieprawdziwe informacje np. dotyczące kosztów i gwarancji. Podczas rozmowy sugerują nawet, że montaż instalacji w ramach projektu realizowanego przez Gminę jest mniej korzystny, co jest oczywiście kłamstwem.

W sprawie montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu będziemy się kontaktować z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości tylko indywidualnie .

 

Numery kontaktowe do Urzędu Gminy Nowodwór:

81 8661028

81 8661018.

 

Z poważaniem

 

Ryszard Piotrowski

Wójt Gminy Nowodwór

 

 Stowarzyszenie Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

1.2.  Założona i zarejestrowana nowa firma

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 4 stycznia 2021 r.  godz.  8.00   do dnia  22 stycznia 2021 r.  godz.  15.00

6-20-podejm-dzial-(1) (2) (1)

Uchwałą Nr 9/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 września 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 4 listopada 2020 r. podjęta została Uchwała nr 13/2020 w sprawie przeprowadzenia głosowania obiegowego w zakresie aktualizacji LSR.

Zatem ponownie przedkładamy propozycje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski i uwagi mogą Państwo zgłaszać do dnia 15 grudnia 2020 r. Zatwierdzenie zmian LSR nastąpi podczas obrad Walnego Zebrania Członków w trybie obiegowym.

Wnioski wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 15 grudnia 2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

 

Załączniki:

formularz-aktualizacji- Kopia

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

 

Do góry