Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacja dotycząca projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego.”