– Blog

Informuję, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub  współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Nowodwór, w terminie

od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie  Gminy Nowodwór,  pokój nr 6.

Do wniosku   należy dołączyć faktury  …

Wróć go góry