– praktykant

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
       
Wszystkim Paniom w dniu Waszego Święta pragniemy złożyć Najserdeczniejsze Życzenia, zdrowia , wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym a uśmiech niech gości na  twarzy cały rok.

           Przewodniczący Rady                             Wójt Gminy Nowodwór
           Gminy Nowodwór                                   Ryszard Piotrowski
                                                          Sławomir …

Czytaj więcej Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Zgodnie z Wytyczną, o której mowa wyżej oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną COVID-19,  w trosce o Państwa bezpieczeństwo zwracam się …

Czytaj więcej Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going, który został wprowadzony do realizacji przez Lokalne Grupy Działania Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

Wróć go góry