Autor: praktykant

  • Lista pytań w Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

    Uprzejmie informuję, że GUS udostępnił na stronie spis.gov.pl wykaz pytań w spisie. Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

  • Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

    WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!         Wszystkim Paniom w dniu Waszego Święta pragniemy złożyć Najserdeczniejsze Życzenia, zdrowia , wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym a uśmiech niech gości na  twarzy cały…

  • Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going, który został wprowadzony do realizacji przez Lokalne Grupy Działania Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

    Zgodnie z Wytyczną, o której mowa wyżej oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu…