Autor: rsoft

  • Gmina Nowodwór realizuje przedsięwzięcie pn. Remont drogi gminnej Grabów Szlachecki- Urszulin na działce nr 619 od km 0+712,00 do km 1+545,00.

       

  • Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowodwór obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

    Sprawozdanie z konsultacji rewitalizacja

  • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

  • Dożynki Gminno – Parafialne