– Blog

„Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji obszaru Powiatu Ryckiego oraz wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru do roku 2030.

Wyniki ankiet posłużą do przygotowania założeń Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Powiatu Ryckiego.

Ankieta ma charakter anonimowy i dostępna będzie w dniach 25 kwietnia – 6 maja.”

https://forms.gle/JnuXV8TH2kvKiTyG6

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz wysłanie  ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r.

https://forms.gle/66EC5Lh9Kpxr8NEZ8

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Paniom i Panom Sołtysom
oraz Radom Sołeckim
składamy najlepsze życzenia dużo zdrowia pomyślności w życiu osobistym
i satysfakcji z pełnienia funkcji społecznej.
 
Wójt Gminy Nowodwór
mgr inż. Ryszard Piotrowski
Przewodniczący Rady Gminy Nowodwór
Sławomir Janiszek

 

 

Wróć go góry