– Aktualności

Szanowni Państwo,

 

Wypełniając ustawowy obowiązek dostosowania przepisów miejscowych do  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy Nowodwór podjęła nowe uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy, tj. min.:

 

Uchwałę Nr XXVII/122/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w …

Czytaj więcej Informacja dotycząca złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nowodwór.

Uprzejmie informujemy, że Gmina ani żadna firma w naszym imieniu nie organizuje spotkań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych.  Zdarza się niekiedy tak, że różne  firmy organizują spotkania nie podając nawet swojej nazwy i sugerują tym samym, że działają z upoważnienia Gminy – jest to absolutna nieprawda!

W celu zdobycia klientów na ulotkach i …

Czytaj więcej Montaż instalacji OZE w Gminie Nowodwór.

 Stowarzyszenie Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

1.2.  Założona i zarejestrowana nowa firma

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 4 stycznia 2021 r.  godz.  8.00   do dnia  22 …

Czytaj więcej OGŁOSZENIE nr 1/2021/P Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Wróć go góry