Aktualności

 • Informacja dotycząca złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

  Szanowni Państwo,   Wypełniając ustawowy obowiązek dostosowania przepisów miejscowych do  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych…

 • Montaż instalacji OZE w Gminie Nowodwór.

  UWAGA!!! Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nowodwór. Uprzejmie informujemy, że Gmina ani żadna firma w naszym imieniu nie organizuje spotkań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych.  Zdarza się niekiedy tak, że różne  firmy…

 • OGŁOSZENIE nr 1/2021/P Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

   Stowarzyszenie Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2    „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 –…

 • Uchwały Rady Powiatu w Rykach dotyczące ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz pełniących dyzunity nocne i całodobowe na terenie powiatu ryckiego w 2021 roku

  Uchwały dyżur aptek