Deklaracja odbiór odpadów komunalnych – nowy wzór obowiązuje od 01-01-2021r.

Deklaracja odpady