Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie IX 2020 r. – XII 2021 r.