Laptopy dla szkół w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+

 

Gmina Nowodwór przekazała sprzęt komputerowy niezbędny dla uczniów oraz nauczycieli do nauki zdalnej. Przekazane zostało 45 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Koszt zakupu wyniósł prawie 135.000,00 zł i został w całości sfinansowany z dofinansowania jakie otrzymała Gmina Nowodwór.