OGŁOSZENIE nr 5/2020/R Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ogłasza nabór

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

 

1.1.  Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

ogł-5-20-rozw-dzial2-1