OGŁOSZENIE nr 6/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ogłasza nabór

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

 

3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne i kulturalneogł-6.20-infr-rekr-kult-3.1