Obraz przedstawiający krajobraz Gminy Nowodwór
Obraz przedstawiający krajobraz Gminy Nowodwór
Obraz przedstawiający krajobraz Gminy Nowodwór
Obraz przedstawiający krajobraz Gminy Nowodwór
nowodwor-krajobraz-gmina4
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych sesji.

  • Informacja – dotyczy projektu pn. Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego

  • Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu w Grabowie Szlacheckim.

  • Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027.