Obraz przedstawiający krajobraz Gminy Nowodwór
Obraz przedstawiający krajobraz Gminy Nowodwór
Obraz przedstawiający krajobraz Gminy Nowodwór
Obraz przedstawiający krajobraz Gminy Nowodwór
nowodwor-krajobraz-gmina4
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina
  • Deklaracja odbiór odpadów komunalnych – nowy wzór obowiązuje od 01-01-2021r.

    Deklaracja odpady

  • Ogłoszenie odczyty wodomierzy.

  • Uchwała Nr 13/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

    Uchwała-Nr-13   Karta-do-głosowania-w-trybie-obiegowyn-1 (1) (1)   Głosowanie obiegowe (1)   Strategia-Rozwoju-Lokalnego-Kierowanego-przez-Społeczność-na-lata-2016-2022grudz2020    

  • Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

    Uchwałą Nr 9/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 września 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 4 listopada 2020 r. podjęta została Uchwała…