– Uchwała Nr 13/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Wróć go góry