nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. w Sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29

Warsztat przeprowadzony zostanie   w godz. od 13:00 do 18:00.

zaproszenie

Gmina Nowodwór zrealizowała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  operację pn.„Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała.”

       

   

 

Gmina Nowodwór w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” realizuje zadanie pn. „Utworzenie otwartych stref rekreacji na terenie Gminy Nowodwór”.

                                

 

Gmina Nowodwór realizuje zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grabowie Szlacheckim wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w rozproszonej zabudowie gminy Nowodwór” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii: w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Do góry