Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu w Grabowie Szlacheckim