Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi środkami finansowymi na rozwój obszaru objętego LSR

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 26.02.2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres: lgdryki@gmail.com

Więcej informacji na stronie:

Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi środkami finansowymi na rozwój obszaru objętego LSR