Ogłoszenie odczyt wodomierzy.

Z powodu przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem informujemy. że pracownicy Urzędu Gminy nie będą w najbliższym czasie dokonywali odczytów wodomierzy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów wodomierzy:

– telefonicznie na numer 81 866-10-28 lub osobiście w pokoju nr 12 w godzinach 8:30-15:30

e mail: nowodworzuk@gmail.com

W pozostałych przypadkach zuzycie wody będzie naliczane na podstawie średniorocznego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski