nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

     

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami Powiatu Ryckiego (obszaru objętego działalnością LGD). Celem spotkania będzie omówienie zgłoszonych uwag i ustalenie ostatecznego zakresu zmian lokalnych kryteriów wyboru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1. 04.10.2019 godz. 15.30 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Uchwałą Nr 23/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 17 września 2019 r. przystąpiono do zmian Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 19 września 2019 r. do dnia 3 października 2019 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do proponowanych zmian, zamieszczonych poniżej.

Uwagi i propozycje wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 3 października 2019 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

FORMULARZ

Proponowane zmiany lokalnych kryteriów wyboru

 

05 lipca (piątek) 2019 r.

zapraszamy do

Urzędu Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór

w godz. 8.30-11.30

oraz

Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż

w godz. 12.00-15.00

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca 2011 roku. realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw
z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych konsultanci odwiedzają poszczególne miasta i gminy województwa.

                            

Program imprezy:

11:00 Wystawa koni.

13:00 Rozpoczęcie festynu „Powitanie lata 2019”.

14:00 Zespół RELAX.

14:30  Występy zespołów ludowych.

15:00 Pokaz kawaleryjski GRH Borki.

15:30 Występ Zespołów ludowych.

16:00 kapela POŚPIECHY.

17:00 Występy młodzieży ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowodwór.

18:00 Występ zespołu FANTAZJA.

20:00 Występ zespołu NEWS.

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowodwór! Wójt Gminy Nowodwór ogłasza nabór chętnych do udziału  w projekcie z zakresu dofinansowania zakupu oraz montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji udziału wraz  z ankietami i złożenie ich w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6  lub w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2019 roku.

Druki deklaracji oraz ankiet do pobrania na stronie internetowej Gminy Nowodwór oraz w Urzędzie Gminy.

Dla ankiet składanych na montaż instalacji fotowoltaicznych wymagane jest dołączenie kopii rocznych faktur za zużycie energii elektrycznej za rok 2018.        

ankieta-instalacja-fotowoltaiczna

ankieta-instalacja-solarna

deklaracja-udziału-w-projekcie Nowodwór 2019

Do 30 czerwca 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Nowodwór posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do pokoju nr 12 Urzędu Gminy.

Obowiązkowa Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków

Do góry