nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Do 30 czerwca 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Nowodwór posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do pokoju nr 12 Urzędu Gminy.

Obowiązkowa Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych  Ogł w spr konsultacji społ-maj.19 LSR

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych procedury  Ogł w spr konsultacji społ-maj.19 Procedury

FORMULARZ  AKTUALIZACJI   formularz-aktualizacji- Kopia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych – Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości w ramach którego powstanie platforma internetowa dla biznesu. Projekt polega na bezpłatnym wsparciu Państwa działalności poprzez promocję firmy posiadającej siedzibę na terenie powiatu ryckiego oraz oferowanych towarów i usług a także promocji produktu lokalnego.  

Jest to projekt, który realizuje pomysły przedsiębiorców, zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Jednym z problemów osób działających w sferze rozwoju gospodarczego powiatu jaki został zgłoszony przez przedsiębiorców to niewystarczająca promocja oferowanych towarów i usług. Problem ten dotyczy głównie małych firm i wynika to z braku zasobów ludzkich oraz dość wysokich kosztów.

Jeżeli Państwo zainteresowani są taką formą pomocy, prosimy o złożenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z częścią opisową dotyczącą danych kontaktowych, adresu, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, charakterystykę produktu, usługi oraz inne informacje według Państwa uznania, które powinny znaleźć się w internetowej bazie internetowej. Do zgłoszenia można dołączyć fotografie produktu, firmy.

Do projektu zapraszamy również osoby wytwarzające produkt lokalny, rękodzieło.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie deklaracji oraz:

1) w przypadku przedsiębiorców:  siedziba działalności znajduje się na terenie powiatu ryckiego

2) Osoby wytwarzające produkt lokalny: miejsce zamieszkania –  obszar powiatu ryckiego

3) organizacje pozarządowe – siedziba mieści się na terenie powiatu ryckiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub Regulaminie operacji własnej zamieszczonym na stronie www.lokalnagrupadzialania.pl

W załączeniu Karta zgłoszenia oraz Klauzula zgody.

deklaracja

rodo-klauzule (4)

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 6-24 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Nowodwór przyjmowane są wnioski na bezpłatne usuwanie azbestu. Więcej informacji pod numerem telefonu 818661281 lub w Urzędzie Gminy Nowodwór pokój nr 6.

WAŻNE:

Informujemy, że z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej UMWL, zaktualizowano Zgłoszenie lokalizacji. Zmianie podlega osoba akceptująca dokument. Właściwy dokument znajduje się w załączeniu oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl  

Gmina Nowodwór zrealizowała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 projekt pn.

 ”Modernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Lendzie Wielkim”

Lendo Wielkie

                   

Gmina Nowodwór zrealizowała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 projekt pn.

Grabów Rycki

                 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. w Sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29

Warsztat przeprowadzony zostanie   w godz. od 13:00 do 18:00.

zaproszenie

Do góry