nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 20 stycznia 2020 r.   godz.  8.00   do dnia   7 lutego 2020 r.  godz.  15.00

Treść ogłoszenia poniżej:

ogł 4.20 infr turyst 3.2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2     

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

 3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne i kulturalne

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 20 stycznia 2020 r.   godz.  8.00   do dnia   7 lutego 2020 r.  godz.  15.00

Treść ogłoszenia poniżej:

ogł 3.20 infr rekr kult 3.1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Legionów 16 w Lubartowie.

Na spotkaniu przedstawione zostaną cele programu, preferowane przedsięwzięcia zawarte
w lokalnej strategii rozwoju, katalog beneficjentów, warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagania jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność oraz tryb składania tych wniosków.

Po spotkaniu udzielane będzie indywidualne doradztwo (punktowane przy ocenie wniosków).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności na spotkaniu, tel. 533 363 332.

Szczegóły na stronach Stowarzyszenia

https://lgr-lubelskie.pl/zapraszamy-na-spotkanie-informacyjne/

https://lgr-lubelskie.pl/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-3/

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Wszystkich czasem życzliwości, bliskości i rodzinnego ciepła, a ich wyjątkowa atmosfera trwa w nas jak najdłużej. Niech dźwięki kolęd rozgrzeją nasze serca, a wraz z Dzieciątkiem Jezus na nowo narodzi się w nich radość, wiara, miłość i nadzieja, a także troska o innych ludzi.Niech Nowy Rok przyniesie zdrowie, spokój i radość, a także wiele pomyślnych i niezapomnianych chwil, w których spełnią się najskrytsze marzenia.

                                                                                                                                                                                   Wójt

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowodwór.

Informuję, że w związku z przeprowadzonymi przetargami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty z w/w tytułu. Wzrost stawek spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen w instalacjach unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zwiększonym strumieniem (ilością) poszczególnych frakcji odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/71/2019 Rady Gminy Nowodwór z dnia 29 listopada 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat miesięcznych dla poszczególnych gospodarstw domowych:

  1. dla gospodarstw domowych liczących 1 osobę – 10 zł,
  2. dla gospodarstw domowych liczących 2 osoby – 20 zł,
  3. dla gospodarstw domowych liczących 3 osoby – 29 zł,
  4. dla gospodarstw domowych liczących 4 osoby – 36 zł,
  5. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 43 zł .

Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy termin uiszczania opłaty (bez uprzedniego wezwania) do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty mogą być uiszczane gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na NOWY wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Nowodwór

Nr. : 96 8724 0005 2012 1200 0009 0023

Z poważaniem

 Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2OL4-2O2O Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z siedzibą w Rykach informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Spotkanie inf-konsult 12.12.2019

Władze samorządowe oraz mieszkańcy Gminy Nowodwór 11 listopada 2019 roku uczcili Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez uczestnictwo we mszy Świętej w intencji Ojczyzny, uroczystej akademii w szkole Podstawowej w Nowodworze oraz złożenie wiązanek i wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego pod Pomnikiem upamiętniającym 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości .

 

 

 

 

Do góry