Wniosek – dodatek węglowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze informuje, że rozpoczęto przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy. 

Wnioski przyjmujemy w godzinach pracy tj.: od poniedziałku, do piątku:            w godzinach pracy Ośrodka  od godz.7:30 do godz. 15:30.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

  • osobiście (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowodworze, Nowodwór 67, 08-503 Nowodwór  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, OPS odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Załączniki:

Wzór wniosku o dodatek węglowy

Ustawa o dodatku węglowym

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *